edited by victor
בעולם | Only Israel | Page 5

בעולם (ארכיב)

החיסול בדובאי – הנס שחיכו לו בנסיכות

הסיבה היותר פנימית שבגללה יצאו בדובאי לפרסום על המרדף אחרי אנשי המוסד.

לראשונה בישראל – מדיניות חוץ גאה!

אין זה דבר רגיל במדינתינו לשמוע על אנשי משרד החוץ שאינם קורעים ומשתחווים בפני כל. אך זה נדמה שאכן זה קורא בזמן האחרון.

שיפור תדמית ישראל- העבודה מבפנים

ניתן לשפר משמעותית את תדמית ישראל בעולם, קודם כל בצמצום הנזקים היוצאים מעצמינו. זאת בלי לפגוע בדמוקראטיה

האו"ם נגד ישראל: תוכנית ארוכת טווח מספר 1: UNRWA

בזכות אמנית בשם יונה לוי גרוסמן, זכיתי להיחפש (בערוץ 7) לארגון UNRWA של האו"ם והצביעות שבה. אפילו אני, כמי שרגיל בצביעות ובאנטישמיות שמוצאים בגויים, הופתעתי מעוצמת הפרויקט הזה. במאמר הזה, אני מספר על הכשלים שלנו בנושא, אבל יש

המלמדים זכות על ביבי בתחום המדיני.

יש טוענים שלליכוד ברשות נתניהו, התנגדות ממשית להקמת מדינה פלסטינאית אלא שנתניהו ממשיך לסמוך על הצד השני שהם יהיו "סרבני השלום". במאמר הזה, נבחן את היתרונות והחסרונות של השיטה הזאת, ונציע לה חלופה, ציונית ולאומית יותר, שיש

מדינת ישראל – מעצמת החילוץ בהאיטי

כל רשתות אמריקאיות דיווחו על ההערכות המיוחדת במינה של ישראל בהאיטי שעולה על זאת של משלחות אמריקאיות ורוסיות.

פיצול תפקידי היועץ – להשבת שלטון העם.

ב"ה בכל מדינה קיים יועץ משפטי לממשלה, אך אין אף מקום בעולם שהוא מחזיק ב-5 תפקידים שונים שמקנים לו כח גדול כל כך, חוץ מבמדינת ישראל. היועץ המשפטי לממשלה כיום הוא למעשה יותר חזק מהממשלה, יותר חזק

אובמה – חתן פרס נובל לשלום

ב"ה פרס נובל מהווה פרס למפעל חיים. קשה למצוא חתן פרס נובל שהוא צעיר מבן 50 שנה, שלא הקדיש לפחות 20 שנה למחקרו, כתיבתו או מאבקו. אלפרד נובל מייסד הפרס, ייעד את הפרס לשלום במילים אלו: "לאיש

נאום נתניהו, "שעבורו הוא נולד"

במפתיע גם השמאל וגם הימין די שבחו את נאום נתניהו באו"ם. הציבור בארץ הרגיש משהו עמוק שמאחד את כולם שם.

החתונה הקטולית שבין האסלאם ואירופה

במאמר הזה, אנחנו עוסקים ב-5 הדרכים שבהם האסלאם ממשיך לכבוש את האדמת אירופה, ללא מפרע והאם קיימת נוסחה שמסוגלת לעצור בעדם.