אודות

בבלוג הזה, מפורסמים מאמרים שנוגיעם לעם ישראל בדרך כלל בארצו.

ישנם ניתוחים רבים שנשארו תקפים ואקטואלים, שנים לאחר כתיבתם.

אני תקווה שהדברים יועילו לקוראים.

יוסף מישל דוד.

ירושלים תב”ב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *