Monthly Archive:: May 2010

החרם על ההתנחלויות – ותגובת ישראל

העדר חשיבה ותכנון אסטרטגי מביא את ישראל מכישלון לתבוסה במישור הדיפלומטי. גם הח"כים מודים שהם לא היו מוכנים למהלך הנוכחי מצד הפלסטינים.

אז מי לא נלחם נגד ירושלים?

הנביא זכריה (פרק י”ד) מספר על התקהלות של כל הגוים על ירושלים במלחמת גוג ומגוג. הגאון מווילנא אומר (ב”קול התור”) שלא מדובר רק על מלחמה פיזית אלא גם במישורים דיפלומטים, כלכלים, פוליטיים ועוד. הפסוק שזעזע אותי שם

קריסת יוון. זה טוב או רע ליהודים?

כלכלת יוון בצניחה חופשית ועימה גם גוש היורו. השאלה הנצחית היא: זה טוב או זה רע ליהודים?

לחץ מאובמה? לא על ביבי!

המאמר מנתח את הלחץ האמריקאי באור חדש לאחד הבחירות בתוך מרכז הליכוד.

מה יקרה אם הם יכריזו על מדינה?

מדינה פלסטינת מהווה איום אסטראטגי על ישראל גדול מהגעין של אירן.