Monthly Archive:: February 2010

לראשונה בישראל – מדיניות חוץ גאה!

אין זה דבר רגיל במדינתינו לשמוע על אנשי משרד החוץ שאינם קורעים ומשתחווים בפני כל. אך זה נדמה שאכן זה קורא בזמן האחרון.

שיפור תדמית ישראל- העבודה מבפנים

ניתן לשפר משמעותית את תדמית ישראל בעולם, קודם כל בצמצום הנזקים היוצאים מעצמינו. זאת בלי לפגוע בדמוקראטיה

האו”ם נגד ישראל: תוכנית ארוכת טווח מספר 1: UNRWA

בזכות אמנית בשם יונה לוי גרוסמן, זכיתי להיחפש (בערוץ 7) לארגון UNRWA של האו"ם והצביעות שבה. אפילו אני, כמי שרגיל בצביעות ובאנטישמיות שמוצאים בגויים, הופתעתי מעוצמת הפרויקט הזה. במאמר הזה, אני מספר על הכשלים שלנו בנושא, אבל יש

המלמדים זכות על ביבי בתחום המדיני.

יש טוענים שלליכוד ברשות נתניהו, התנגדות ממשית להקמת מדינה פלסטינאית אלא שנתניהו ממשיך לסמוך על הצד השני שהם יהיו "סרבני השלום". במאמר הזה, נבחן את היתרונות והחסרונות של השיטה הזאת, ונציע לה חלופה, ציונית ולאומית יותר, שיש