Monthly Archive:: November 2009

ההקפאה הנוראה – השיטה והנפילה

לא בטוח שהשרים "הימניים" שתמכו בעצירת הבינה ביו"ש היו ערים לכל התוצאות של הבחירה שלהם.

נצחיות שלטון האליטות – איפה טעינו?

איך האליטות מצליחות להמשיך לשלוט עלינו למה יכולנו לעשות ולא עשינו.

פיצול תפקידי היועץ – להשבת שלטון העם.

ב”ה בכל מדינה קיים יועץ משפטי לממשלה, אך אין אף מקום בעולם שהוא מחזיק ב-5 תפקידים שונים שמקנים לו כח גדול כל כך, חוץ מבמדינת ישראל. היועץ המשפטי לממשלה כיום הוא למעשה יותר חזק מהממשלה, יותר חזק

שפסיכיאטר מוסלמי חוזר בתשובה…

על המחבל האמריקני שביצע פיגוע בבסיס צבאי בטקסס. על הקשר בין החזרה בתשובה שלו ופעולת הטרור שהוא ביצע.

פסיטבל רבין המתיישן

בלוח האירועים של מדינת ישראל. ישנם כאלו שנמדדים ע”פ הלוח העברי (חגים, חופשות בתי ספר), ויש כאלו ע”פ הלוח הלועזי (שנת מס, תחילת שנת הלימודים). אבל ישנו רק אירוע אחד שמציינים אותו פעמיים, גם בתאריך העברי וגם