Monthly Archive:: April 2011

ספטמבר 2011 – השיטה

בהמשך למאמרינו הקודם נסביר כאן את מהלך הקמת מדינת פלסטין בצורה טכנית וגם נתווה כיוון שאפשר דרכו בע"ה לבלום אותה.

ספטמבר 2011 – סוף מסלול הזיגזג

בספטמבר הקרוב, מדינת ישראל עלולה לספוג את הצונמי הגדול שהיא הכירה מאז הקמתה. אך, עדיין לא התעוררו בארץ.

עוצמתו וחולשתו של עם

דרך האסון שפקד את יפן, ניתן ללמוד על עצמתו של עם ביחד לעם אחר, ואיפה ישראל בכל זה.

למה השמאל מקונן על רצח ג’וליאנו מר?

יש בכאב האמתי של השמאל ברצח השחקן בג'נין מה ללמוד על תהליך עמוד שקורה בחלק קטן אך שולט של החברה הישראלית

הטובים והרעים בעולם הנאור

מדי פעם, ע"פ חוקים מוזרים המערב יוצא להרפתקה צבאית נגד ממשל זה או אחר. כאן ננסה לראות מה גורם להם לפעול ולא לפעול