Monthly Archive:: June 2012

חוק השוויון בנטל = מדינת כל אזרחיה + חיסול החרדים

יש להתבונן בתוצאות הארוכות תווך של החוק המתגבש כעת, על החברה הישראלית. לכן, אנחנו סבורים שיש דווקא להתנגד לחוק הנוכחי: לפניכם הסיבות:

ההספד שלי לרב רוטר זצ”ל

מה שעשה הרב רוטר בארץ בתחום התקשורת, ראוי לכל שבח למי שהאמת, הדמוקרטיה, הארץ והערכים חשובים לו.

גבעת האולפנה – מי הביא לנו את כל זה

קצת הסברים על השתלשלות הדברים שהביאו את פסיקת הבג"צ בנושא גבעת באולפנה. ואיך בכל שלב נתניהו יכל לעצור את הכל אילו רצה.