Monthly Archive:: October 2010

סלאם פייאד – יעיל ומסוכן מהפצצה האיראנית

פאייד איש הביצוע של הרשות. עובד הרבה יותר מהר שממשלת ישראל בכלל מצליחה לחשוב.

החזית התקשורתית: מה ניתן לעשות?

הערבים משתפרים כל הזמן במלחמה התקשורתית. ישראל לא רק סופגת ולא יוזמת אלא אפילו לא מגיבה. במאמר הזה, נדון במספר פעולות אפקטיביות שניתן לבצע ע"מ למגר במידה רבה את התופעה.

“הטיפול” השקט בכוחות הציונים של העם

רוב ממשלות ישראל עסקו בעשרים שנים אחרונות בניסיונות להחליש את הרוח (וגם את הגוף) של הציונים האחרונים של המדינה הלא הם המתנחלים. כאן אנחנו נעסוק רק בשיתוף פעולה (מכוון או לא) בין משרדי ממשלות ישראל מסוימים ובין

לא ימין ושמאל אלא אמת ושקר

האמת היא ההסברה הכי טובה לאנשים ישרים ולא אנטישמיים מדי. יש לחשוף אותה בכל מקום שרק אפשר. קיימות כבר כמה יוזמות בנושא כפי שמפרטים כאן.