Monthly Archive:: March 2011

חלוקת הנגב

במקביל ליוזמות מדיניות חדשות. הקפאת הבניה בירושלים. הפסקה כל בניה חדשה ביו"ש. נתניהו פותח חזית חדשה של מסירת ארצי מולדת לאויב. הפעם מבפנים: חלוקת הנגב - כמה מאות אלפי דונמים ועוד בונוסים של כמה מיליארדי שקלים מתנה

שתיקת הכבשים בקואליציה: איך זה קורה?

אפשר לשאול את עצמינו, איך זה קורה, שחברי הכנסת שבאמת נשארו ימניים, לא מגיבים לאחר שהעומד בראש הממשלה מקיים את מדיניות שלום עכשיו. יש לראש ממשלת הליכוד מספר דרכים מקוריות כדי להחזיק קצר את כל חברי הממשלה, גם

ההסברה ה-(לא) ישראלית

לא רק בגלל תקציבו המגוחך משרד ההסברה מחטיא את המטרה אלא בגלל אי הבנה עמוקה של שורש ההתנגדות לישראל בעולם.