Monthly Archive:: July 2010

קונספציה מוטעת שנותרה אחרי ההתפקחות מהשלום

עד היום, אפילו אנשי ימין רבים סבורים שלטובת עם ישראל, יש לחזק את הרשות הפלסטינית. כאן ננתח את הטענות שלהם ונביא מספר הוכחות המפריכות אותם.

“כי אם ברוחי!”

הרוח שבסרוגים לא עונה לכללים הרגילים. אחרי כל המכות שהוא ספג. הוא עדיין חי.

למה באמת יונתן פולארד נמק בכלא?

להרבה אנשים אין ממש אינטרס לראות את פולארד חופשי, לא רק בארה"ב ובוודאי לא רק בגלל הסודות הצבאים שהוא החזיק בהם

איך עושים היסטוריה? המשט, שליט ועוד

יצירת היסטוריה: הוראות הפעלה: הדרך המועילה ביותר לקדם מהלכים בעולם כולו עוברת דרך השלבים הבאים: 1) יצירת “מיזם חדשותי”. 2) יצירת כותרות. 3) התייחסות מנהיגים לנושא. 4) פרשנויות ותגובות. 5) “התעסקות התקשורת” בפרשיה, יצירת חדשות נוספות הקשורות