Monthly Archive:: November 2010

ההקפאה – הנשק הסודי של הגירוש הגדול

במאמר הזה, נסביר למה ההקפאה מהווה את הכלי לגירוש המוני, בדרכים לא תמיד ידועות.

הפשע בעולם המערבי, וההתמודדות מולו

על ההרס (במספרים) שעושים למדינה שלמה כמה פושעים. על הדרכים המוצלחות יותר או פחות כנגדם.

שקיעת אירופה – הסימנים

אירופה שלטה על כל האנושות במשך מאות בשנים, ולא היה קל לאירופאים, להתרגל לעובדה שארה”ב עברה אותם מבחינה כלכלית, דיפלומטית, צבאית לפני יותר מ-100 שנה. כיום רמת החיים יורדת שם בלי הפסק. ולא מדברים רק על פשיטת

העתיד כמנוף מרכזי להעצמת ההווה

מה שהביא תא הצמיחה המפתיעה את העולם כולו בארץ דווקא נלמד בעזרת החזון ולא ההגנה. נראה כאן, מה בין זה הציונות.