Monthly Archive:: September 2009

נאום נתניהו, “שעבורו הוא נולד”

במפתיע גם השמאל וגם הימין די שבחו את נאום נתניהו באו"ם. הציבור בארץ הרגיש משהו עמוק שמאחד את כולם שם.

חשבון הנפש של בן כסיפת

למרות שהוא מודה שההתנתקות היתה טעות, משמיך בן כספית להאמין בהשליה של האיסלאם המתון שאיתו נוכל לחיות בשלום, זאת בגלל שאין בציבור האמוני מי שידע להציע אלטרנטיבה ראלית ומוסברת היטב, לאידאולוגיה הגוססת של מזרח התיכון החדש.

החתונה הקטולית שבין האסלאם ואירופה

במאמר הזה, אנחנו עוסקים ב-5 הדרכים שבהם האסלאם ממשיך לכבוש את האדמת אירופה, ללא מפרע והאם קיימת נוסחה שמסוגלת לעצור בעדם.