Monthly Archive:: April 2010

הטעות הבסיסית של השמאל הקיצוני– ענת קם כמשל

מה הסיבה שהשמאל הקיצוני בארץ מעז לפעול בדרך שלא מוצאים באומות האחרות? מה מיוחד לעם ישראל ולמדינת ישראל כדי שיצמחו בהם תופעות כאל? למרות שקיימים עוד היבטים רוחניים, נעסוק כאן בהיבט הפסיכו-פתולוגי של הנושא.

ואנונו, פחימה, ענת קם וחבריהם

השינאה העצמית אינה מחלה חדשה בעמינו, יש להבחין אותה ולהגיב עליה בהתהם.

ישראל נגד הערבים – אסטרטגיה מול טקטיקה

מהדברים שגרמו להתדרדרות ישראל במישור הבנלאומי. הקשר בין אסטראטגיה וציונות. ולמה המערכה הנוכחית נגד ישראל כ"כ מועילה.

אירן – כאמצעי לחץ על ישראל

איך ממשל אובמה משתמש באירן כדי לקבל מישראל מה שהוא רוצה.