Monthly Archive:: March 2010

המשבר המתוכנן והמתואם היטב

ארה"ב משחקת אותה ברוגז כפי שאמרנו שיקרה. כחלק מערכה שלמה של לחצים של "ידידה הגדולה של ישראל".

איך לכופף את דעת הקהל הישראלית

מביא כאן מספר שיטות שדרכם אפשר לכופף את דעת הקהל הישראלית.

החיסול בדובאי – הנס שחיכו לו בנסיכות

הסיבה היותר פנימית שבגללה יצאו בדובאי לפרסום על המרדף אחרי אנשי המוסד.

הערבים – הצעירים לנצח

בארץ, כמו בצרפת בעת סיקור תקשורתי, דואגים העיתוניים לקרוא לערבים בשם "צעירים".