Monthly Archive:: August 2011

ארבע שבועות לפני ההצבעה: ההבלגה, נתניהו וסרקוזי

יש קשר הדוק בין ההצבעה בספטמבר וההבלגה בדרום. גם החמאס יודע את זה ומשתמש בזה בכל כוחו.

המלכודת של מחאת האוהלים

האנרכיסטים שארגנו את מחאת האוהלים, לא סברו לקבל רק הטבות חברתיות אלא מטרתם היתה הרבה יותר זדונית ואכן התגשמה במדינה רבה.

למה אנגליה בוערת? מה יש לנו ללמוד?

מה יש ללמוד מהמחאות באנגליה, ברמה כלכלית וחברתית?

כמה מילים על מאבק מחירי הדירות

השמאל יזם ותפס את מחאת הדיור. מה יש להגיד, ומה יש לנו להציע