Monthly Archive:: December 2011

מלחמת הדעות בין יוון וישראל, באוטובוסים ובגבעות

יש לבחון את המתקפות התשקורתיות בצורה עמוקה כדי לא ליפול בפח תגובה אליהם.

חטמ”ר אפרים: תמימות הציוניים דתיים, בשימוש השמאל

דווקא מי שרוצה להגן על ההתיישבות ומצטרף לגינוי הגדול, מוצא את עצמו משרת את השמאל.

2 מיליון ערכים מבולבלים

בעת כתיבת המאמר הזה, עדיין לא בוטלה התחרות, אך מסכנות המאמר נשארות אקטואליות יותר מתמיד.

הקשר שבין מוסר מוטעה ונפילה כלכלית

נסקור כאן איומים שונים מול החברה הישראלית בפרט והעולמית בכלל, שכדי להתמודד עימם, קיימות שתי אופציות: אחת יקרה ואחת מוסרית.