Monthly Archive:: January 2010

מדינת ישראל – מעצמת החילוץ בהאיטי

כל רשתות אמריקאיות דיווחו על ההערכות המיוחדת במינה של ישראל בהאיטי שעולה על זאת של משלחות אמריקאיות ורוסיות.

ממחירי החולשה

מסתבר שמאחורי בזבוזי ענק של משרד הביטחון לא עומדת שחיתות כמו שחשבנו אלא קונספציה מעוותת שבנויה על חולשה רוחנית ומוסרית כאחד.

אכיפת החוק, נגד מי?

במאמר הזה, מדווחים על נתוני פשיעה ערבית במדינה כנגד הקצאת משאבים למגזרים שדווקא שומרי חוק.

משפט ודמוקרטיה בישראל

במאמר הזה נסביר למה הבג"צ דווקא פוגע ביכולות הדמוקרטיות של מדינת ישראל. נכסוף כמה מדרכי הפעולה של המוסד כדי לשלוט למעשה על כל החלטת הכנסת והממשלה.

הימני והמתנחל

בתורת התעמולה, הכינוי הוא הכל. כמו כן, השמאל עושה שימוש רב במונחים שהם הכניסו לחברה הישראלית, וזה מביא תוצאות רבות, אבל לפעמים כאלו שגם הם לא ציפו.