Monthly Archive:: October 2009

למה אוהבים את צה”ל בכלל?

על "המרד השמשון" חיילים שלא רוצים כבר לגרש את אחיהם היהודים. זה הבאי אותנו לנסות לברר שוב מהו צבא ומה מביא את העם לקשר המיוחד שלו איתו.

העובדים הזרים – פרויקט העל של הקרן החדשה

ישנם במדינת ישראל מאות אלפי אנשים שהם למעשה מהגרים לכל דבר. הם לא בורחים מפוגרומים (רק 0.3% מהם) אלא באים לארץ למען רווחה כלכלית. הם מהווים פצצה דמוגראפית של ממש נגד המדינה היהודית. כרגיל קליטתם בארץ נתמכת

אובמה – חתן פרס נובל לשלום

ב”ה פרס נובל מהווה פרס למפעל חיים. קשה למצוא חתן פרס נובל שהוא צעיר מבן 50 שנה, שלא הקדיש לפחות 20 שנה למחקרו, כתיבתו או מאבקו. אלפרד נובל מייסד הפרס, ייעד את הפרס לשלום במילים אלו: “לאיש

פרשת שליט – כל הטעויות, וזה לא נגמר…

משבוע לפני החטיפה ועד היום נעשו בפשרת שליט טעויות רבות, כ"ע כל הגורמים האפשרים, אפילו משרד המשפטים והציבור הרגיש לנושא בארץ