מה יכול להתפתח אחרי כיבוש קרים ע"י הרוסיים? מה אנחנו עשויים לראות אם הסנקציות של העולם כן ויפעלו במקרה הזה?