Monthly Archive:: December 2010

מכירת בתים לנוכרים– הדעות השונות

מה עשה מכתב הרבנים? מה העמדה של כל קבוצה ולמה הוא סובר כך? ננסה לעשות סדר.

מכת אש בכל המדינה

שרפה. הצתות. שתיקה. כל מה שמצפה לנו כתוצאה מכך.