מכתב הוקרה שכתבתי לאלי ישי

אלי ישי. יותר ימני מהליכוד. זכה לעשות הרבה, גם לארץ ישראל

אלי ישי. יותר ימני מהליכוד. זכה לעשות הרבה, גם לארץ ישראל

רציתי לשתף את הציבור במכתב ששלחתי לחה”כ הרב אלי ישי, משום שמעבר לעניין האישי שבו, יש בו תכנים הנוגעים לכל אחד.
שלום לך כבוד הרב אלי ישי

שמי יוסף מישל דוד, ואני עוקב אחריך מעל ל-10 שנים.

ביום עמידתך בפרשת דרכים על עתידך למען כלל ישראל, בחרתי לכתוב לך כמה מילים שטמונות בלבי שנים רבות.

הרב ישי, ברצוני להוקיר אותך על מה שאתה:

על אהבת ישראל אמיתית ופשוטה שבך, שלא נטשה אותך, גם בהגעתך לגדולה.

על היושר שלך, שחסר כל כך בפוליטיקה הישראלית. אתה לא רדפת בצע כבוד וכיסא. השבת בכך קצת תקווה לעם ישראל בהוכיחך שאפשר גם להנהיג אותו לשם שמים.

על כך שחייך היו מלאים בקידוש השם, ידעת (לנסות), למחוק את החילול השם הנורא שנגרם על ידי קודמיך, בזכות שנים של עשיה בשקט למען הכלל והפרט. הצלחת להראות שאפשר להיות גם ח”כ וגם שר מש”ס, וגם להיות נקי מכל פרשיה מלוכלכת.

על הסיוע לאנשים הפשוטים בכל דרך, ורק הי”ת יודע על פועלך למענם.

על חלקך לחיזוק התורה בכל מקום ובכל תפקיד שזכית בו.

על עמידתך האיתנה על עקרונות, שבזכותם זכית לנקות קצת מהחרפה של מסירת ארץ ה’  לאויב, תמורת  אלפי החללים הקדושים בישראל, אותם שראשי המפלגה שלך הנחיתו עלינו לפניך.

על משרדך שהיה פתוח תמיד לכולם, כדי לעזור בתחומים אין ספור.

על הצלחתך להציג בפני הקהל הרחב דמות של איש תורה, ערכי, לאומי, ממלכתי, למרות שהוא צמח בעולם החרדי. אותו עולם שנראה בעיניהם כחשוך, מגזרי, ומושחת לרוב.

על עמידתך האיתנה מול זרם השנאה שהפגינו כלפיך עיתונאים מסויימים. זאת בסוגיות בעלות חשיבות לאומית, כגון נושא המסתננים, גם כשהייתי כמעט לבדך נגד כולם.

על כל אלה, שבהם רב הנסתר על הנגלה, אני אומר לך תודה. בשמי, ובשם כל העם שרואה אותך, מקבל ממך כוח, ותקווה והשראה.

אנו גם ומודים ליושב במרומים, שנתן לנו אחד כמוך לשרתו כה נאמנה.

רבות זרעת, ושדות רבים חרשת, אך גם אם אחרים יקצרו את פירותיך לפעמים, אין זה משנה, כי לא לכבוד עמלת, אלא למען ה’ פעלת.

זכית לשרת את עם ה’ בחוכמה ביראה, במסירות בענווה, ובהצלחה רבה במשך שנים רבות, ועוד הרבה לפניך בע”ה.

עבדים אנחנו לה’ א-להינו. מצווים אנחנו לשרת את עמו בכל כוחותינו. לזה זכית יותר מרוב בניו. לכן אין לך להתיירא ממה שנגזר עליך כעת, ה’ פועל לטוב בכל, וגם לשאור שבעיסה יש תפקיד בהנהגה הא-להית.

עליך רק לשאת תפילה לה”ית, שימשיך לזכות אותך לשרת את עמו בכל כחותיך הנאמנים, לעוד שנים ארוכות בע”ה.

לי, אין ספק שעוד נזכה לכך.

בהערכה ואהבה רבה

יוסף מישל דוד

One Response
  1. Rina Koschland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *