Author Archive

הכנסת מול העליון – הקרב שלא נגמר

דווקא בכנסת יש מה לעשות לאנשים אמיצים וכשרונים.

איך לגשת לאנשים בעלי שיח אנטי-דתי בארץ

בבחירות האחורנות התברר שקיים הרבה כעס של ציבור רחב נגד ערכי היהודות במדינה, שרואים אותם מתנגשים עם החירות הפרטית שלהם, אחרי התבנונות בתביעתם, יש לדעת איך ניתן להסביר את עמדת ה"דתיים" שרוצים עדיין לגור ליד אחיהם החילוניים

ארץ ישראל ואירופה: שש עובדות לחישוב מסלול מחדש

בארץ ישראל חיים כשני מיליון ערבים ובדואים המקיימים מערכת יחסים מגוונת עם מדינת ישראל: בין מלחמה לאזרחות, על הנייר לפחות. ישנם את אלו שממשיכים לנסות להטיב להם בכל מחיר, על פי עקרונות אוסלו, אך לאחרונה נפתח חלון

הרבה ארצות ומעט מקרא

השבוע, בקרתי לראשונה במוזיאון ארצות המקרא. ורציתי לספר לכם, על הרושם והתובנות שיצאו לי משם. כמו בכל מקום שאני הולך, חיפשתי איך אפשר שם לפגוש את ה’, ולחזק יראת שמיים. חשבתי שהמקום אכן עשוי להתאים למשימה כזאת,

כמה תובנות מפרסום “החתונה המדוברת”

יש להבין למה הציבור בישראל כל כך התרעמם מסרט החתונה המדוברת. איך ראוי להתיחס ולהגיב? מי הפיץ והכין אותו? ומה היחס הנכון לנערי הגבהות?

ההספד שלי אליך, שלום הי”ד.

למרות היותך צעיר, קיבלתי אני, השראה רבה ממך וממה שהייתה. הייתה בשבילי דוגמא לתפארת של נוער שעבורו היה שווה להילחם כל מה שנלחמנו: מסירות נפש, אהבת ה', צדקות, שמחה ורצינות גם יחד. אני קורא לזה גדלות.

מלחמות המוסלמים באזורינו

יש מלחמות רבות בעולם המוסלמי וערבי, כולם נגד כולם. ננסה כאן להסביר כיוונים, מגמות, ושורשי סיסכוך, וגם כמה הדברים האלו משפיעים לטובה או לרעה על ישראל בכל זה.

מכינים לנו מדינה פלסטינית בלי צורך ל”הסכם שלום”

בשבועות אלו מנסים ה"פלסטינים" להביא את הקמת מדינתם במועצת הביטחון של האו"ם. מאחר והאמריקאים עלולים לא לבלום את המהלך, הם מסוגלים ליצור מדינה עויינת על שטחי יש"ע בלי לשאול את ישראל.

צוק איתן – מה שהעם הפנים ועדיין מחכה למנהיגיו

המלחמה הזאת היתה שונה מקודמותיה. לא באחדות העם מאחרויה, לא בנחישות של החיילים לא לרחם על האויב, אלא בדברים עמוקים מאוד שנקלטו בכל חלקי העם כבר מתחילת המלחמה.

מה שלא חשבו עליו, בעסקת קבר דוד מול הוותיקן

מסירת הקומה השנייה של קבר דוד המלך לנוצרים לתפילות, נובעת מהרצון להארות טוב בעיניהם. האם יכול להיות שבמשרד ראש הממלשה, לא חשבו מספיק על ההשלכות, וזה עלול להביא בדיוק את ההיפך?