נגד חוק רב ראשי אחד

חבריי הצדיקים במנהיגות יהודית, מקדמים בימים אלו חוק ל”רב ראשי אחד”. מתוך תקווה ואמונה שזה דבר שיחזק את המדינה היהודית. למרות הכבוד והערצה העצומים שאני רוחש להם, לא הצלחתי להשתכנע שזה מהלך נכון בסופו של דבר. אני פורס כאן את עיקר הטענות ששמעתי בנושא, ומה שאני חושב שיש להשיב עליהן.

“החילוניים בעד החוק”

ברור שבמפלגת “יש עתיד”, וגם ב”עבודה”, קיימת תמיכה בחוק. רק שהם היו רוצים להוסיף עליו תיקון קטן: להפוך את החוק ל-“חוק אפס רב ראשי”. אם כבר, אפשר לצמצם את התפקידים של הרבנים בארץ, אז שלא יהיו בכלל משרות ציבוריות של רבנים. הרי לעם ישראל יש הקשבה בעיקר לאנשים הנושאים תפקידים ממלכתיים. פי שניים פחות, משמע: פי שניים פחות אנשים שיש סיכוי שיעזו להתבטא באומץ בעד הקודש, גם התקשורת ממש מאחוריהם.

“זה יביא לאחדות”

רק מי שבא מהמערב סבור שאחדות משיגים דרך אחידות. המערב שלא סובל את השונה, מסוגל להתחבר רק עם אנשים דומים לו. האמת היא שאחדות לא נוצרת ממחיקת ההבדלים בין עדות או אנשים, אלא ע”י קבלת השני מבלי להפוך אותו למה שאני. כיום רוב רובו של העם, במיוחד הצעירים לא מתרגשים מהמוצא הספרדי או האשכנזי שלהם, ולכן אין שם תוספת אחדות לדעתי.

“זה יחזק את המעמד של הרב הראשי”

העובדה שקיים קול אחד שיוצא מעם ישראל כנציג היהדות בארץ, יש לזה חשיבות גם בארץ וגם כלפי העולם. זה וודאי נכון. אישית, בנוף המועמדים, אני לא רואה מישהו כגון הרב גורן שמתאים לתיאור הזה.

מזמן השמאל קלט שרבנים זה מסוכן, ולכן הם קבעו בחוק שמעמד הרבנים הראשים, וגם רבני הערים יהיו זהים לזה של “שופט”, ש-“אסור לו להתבטא בנושאים פוליטיים”, גם כשלתורה יש דעה ברורה בנושא. כך הם הצליחו להפוך אותם “ללא מסוכנים לרוב”. יהיה רב ראשי אחד, ל-4 או 8 שנים. אם הוא אנטי ציוני, או לא ת”ח, או חצי רפורמי, או שיגיד אמן לאחר כל פגיעה בקודשי ישראל, לא יהיה מישהו שיבוא לאזן אותו. עם ישראל יצטרך להתפלל שהקב”ה ישלח מישהו יותר טוב בפעם הבאה.

“זה יביא לפחות מחלוקות”

מצב שבו 2 רבנים ראשים שונאים זה את זה ופוגעים זה בזה בפרהסיה, זה חילול השם שעדיף עליו רב ראשי אחד או פחות אפילו. אומנם כבר עברו כמה עשרות שנים מאז שהפרידו בין התפקידים של שני הרבנים ולא שמענו מזמן על מריבות ביניהם. חוץ מזה, כל צדיקים התומכים בחוק, מסכימים שרק הסנהדרין יוכל לאחד את כל המנהגים שבעם ישראל, ושעוד לא הגיע הזמן לייצר איחוד שם. קיום של רב ראשי ספרדי ורב ראשי אשכנזי מייצר מסר ברור לאומה שטרם הגיע העת ליהודי לנטוש את מנהג אבותיו. ביטול המשרה הזאת יפגע ב”אל תיטוש תורת אימך”.

מסקנה: התנגדות זהירה:

מאחר שגם ת”ח וגם אנשי ציבור חכמים וצדיקים סבורים שזה טוב לעם ישראל, אני חייב לסייג את התנגדותי למהלך. לדעתי יש להוסיף משרות ממלכתיות מהצד של הקודש, ולא לצמצם אותם. (ראש אבות בתי דינים היא משרה אנונימית לרוב חלקי העם). לה’ ולתורתו אנחנו מחויבים, נקווה שנזכה לפעול לשם שמים, וה’ הטוב בעיניו יעשה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *