edited by victor
בעולם | Only Israel | Page 4

בעולם (ארכיב)

שקיעת אירופה – הסימנים

אירופה שלטה על כל האנושות במשך מאות בשנים, ולא היה קל לאירופאים, להתרגל לעובדה שארה"ב עברה אותם מבחינה כלכלית, דיפלומטית, צבאית לפני יותר מ-100 שנה. כיום רמת החיים יורדת שם בלי הפסק. ולא מדברים רק על פשיטת

לא ימין ושמאל אלא אמת ושקר

האמת היא ההסברה הכי טובה לאנשים ישרים ולא אנטישמיים מדי. יש לחשוף אותה בכל מקום שרק אפשר. קיימות כבר כמה יוזמות בנושא כפי שמפרטים כאן.

מסמך גלנט: האפשרות השלישית שלא דווחה עליה בתקשורת

איזה סוג של ספין הוא מסמך גלנט? ועל למי הוא בא לסייע מעשה?

למה האיסלם מצליח כל כך טוב מול המערב

במאמר הזה, אני מסכם את ערכי המזרח והמערב ואיך דרך התאמה מלאה של השיח הערבי לשפה המערבית, הערבים מצליחים כ"כ בתעמולתם. בסוף, אני מביא דרכי הסברה שלע"ד עוד לא נוסו במאבק על דעת הקהל העולמית

ישראל המהדי והמשט…

על תפקיד המשיח המוסלמי (המהדי), קיימת תחרות קשה. והדבר עלול לחמם את מזרי התיכון בכמה מיליוני מעלות!

אז מי לא נלחם נגד ירושלים?

הנביא זכריה (פרק י"ד) מספר על התקהלות של כל הגוים על ירושלים במלחמת גוג ומגוג. הגאון מווילנא אומר (ב"קול התור") שלא מדובר רק על מלחמה פיזית אלא גם במישורים דיפלומטים, כלכלים, פוליטיים ועוד. הפסוק שזעזע אותי שם

קריסת יוון. זה טוב או רע ליהודים?

כלכלת יוון בצניחה חופשית ועימה גם גוש היורו. השאלה הנצחית היא: זה טוב או זה רע ליהודים?

מה יקרה אם הם יכריזו על מדינה?

מדינה פלסטינת מהווה איום אסטראטגי על ישראל גדול מהגעין של אירן.

ואנונו, פחימה, ענת קם וחבריהם

השינאה העצמית אינה מחלה חדשה בעמינו, יש להבחין אותה ולהגיב עליה בהתהם.

ישראל נגד הערבים – אסטרטגיה מול טקטיקה

מהדברים שגרמו להתדרדרות ישראל במישור הבנלאומי. הקשר בין אסטראטגיה וציונות. ולמה המערכה הנוכחית נגד ישראל כ"כ מועילה.