edited by victor
העולם הערבי | Only Israel | Page 6

העולם הערבי (ארכיב)

האו"ם נגד ישראל: תוכנית ארוכת טווח מספר 1: UNRWA

בזכות אמנית בשם יונה לוי גרוסמן, זכיתי להיחפש (בערוץ 7) לארגון UNRWA של האו"ם והצביעות שבה. אפילו אני, כמי שרגיל בצביעות ובאנטישמיות שמוצאים בגויים, הופתעתי מעוצמת הפרויקט הזה. במאמר הזה, אני מספר על הכשלים שלנו בנושא, אבל יש

המלמדים זכות על ביבי בתחום המדיני.

יש טוענים שלליכוד ברשות נתניהו, התנגדות ממשית להקמת מדינה פלסטינאית אלא שנתניהו ממשיך לסמוך על הצד השני שהם יהיו "סרבני השלום". במאמר הזה, נבחן את היתרונות והחסרונות של השיטה הזאת, ונציע לה חלופה, ציונית ולאומית יותר, שיש

ממחירי החולשה

מסתבר שמאחורי בזבוזי ענק של משרד הביטחון לא עומדת שחיתות כמו שחשבנו אלא קונספציה מעוותת שבנויה על חולשה רוחנית ומוסרית כאחד.

אכיפת החוק, נגד מי?

במאמר הזה, מדווחים על נתוני פשיעה ערבית במדינה כנגד הקצאת משאבים למגזרים שדווקא שומרי חוק.

שפסיכיאטר מוסלמי חוזר בתשובה…

על המחבל האמריקני שביצע פיגוע בבסיס צבאי בטקסס. על הקשר בין החזרה בתשובה שלו ופעולת הטרור שהוא ביצע.

אובמה – חתן פרס נובל לשלום

ב"ה פרס נובל מהווה פרס למפעל חיים. קשה למצוא חתן פרס נובל שהוא צעיר מבן 50 שנה, שלא הקדיש לפחות 20 שנה למחקרו, כתיבתו או מאבקו. אלפרד נובל מייסד הפרס, ייעד את הפרס לשלום במילים אלו: "לאיש

חשבון הנפש של בן כסיפת

למרות שהוא מודה שההתנתקות היתה טעות, משמיך בן כספית להאמין בהשליה של האיסלאם המתון שאיתו נוכל לחיות בשלום, זאת בגלל שאין בציבור האמוני מי שידע להציע אלטרנטיבה ראלית ומוסברת היטב, לאידאולוגיה הגוססת של מזרח התיכון החדש.

החתונה הקטולית שבין האסלאם ואירופה

במאמר הזה, אנחנו עוסקים ב-5 הדרכים שבהם האסלאם ממשיך לכבוש את האדמת אירופה, ללא מפרע והאם קיימת נוסחה שמסוגלת לעצור בעדם.