edited by victor
תקשורת | Only Israel | Page 5

תקשורת (ארכיב)

קריסת יוון. זה טוב או רע ליהודים?

כלכלת יוון בצניחה חופשית ועימה גם גוש היורו. השאלה הנצחית היא: זה טוב או זה רע ליהודים?

לחץ מאובמה? לא על ביבי!

המאמר מנתח את הלחץ האמריקאי באור חדש לאחד הבחירות בתוך מרכז הליכוד.

מה יקרה אם הם יכריזו על מדינה?

מדינה פלסטינת מהווה איום אסטראטגי על ישראל גדול מהגעין של אירן.

הטעות הבסיסית של השמאל הקיצוני– ענת קם כמשל

מה הסיבה שהשמאל הקיצוני בארץ מעז לפעול בדרך שלא מוצאים באומות האחרות? מה מיוחד לעם ישראל ולמדינת ישראל כדי שיצמחו בהם תופעות כאל? למרות שקיימים עוד היבטים רוחניים, נעסוק כאן בהיבט הפסיכו-פתולוגי של הנושא.

ואנונו, פחימה, ענת קם וחבריהם

השינאה העצמית אינה מחלה חדשה בעמינו, יש להבחין אותה ולהגיב עליה בהתהם.

איך לכופף את דעת הקהל הישראלית

מביא כאן מספר שיטות שדרכם אפשר לכופף את דעת הקהל הישראלית.

החיסול בדובאי – הנס שחיכו לו בנסיכות

הסיבה היותר פנימית שבגללה יצאו בדובאי לפרסום על המרדף אחרי אנשי המוסד.

הערבים – הצעירים לנצח

בארץ, כמו בצרפת בעת סיקור תקשורתי, דואגים העיתוניים לקרוא לערבים בשם "צעירים".

לראשונה בישראל – מדיניות חוץ גאה!

אין זה דבר רגיל במדינתינו לשמוע על אנשי משרד החוץ שאינם קורעים ומשתחווים בפני כל. אך זה נדמה שאכן זה קורא בזמן האחרון.

שיפור תדמית ישראל- העבודה מבפנים

ניתן לשפר משמעותית את תדמית ישראל בעולם, קודם כל בצמצום הנזקים היוצאים מעצמינו. זאת בלי לפגוע בדמוקראטיה