בתורת התעמולה, הכינוי הוא הכל. כמו כן, השמאל עושה שימוש רב במונחים שהם הכניסו לחברה הישראלית, וזה מביא תוצאות רבות, אבל לפעמים כאלו שגם הם לא ציפו.