edited by victor
חברה | Only Israel | Page 2

חברה (ארכיב)

הדמוקרטיה אינה ליברליזם – מלכודת המערב במזרח

אנשים רבים סבורים שכדי להגן על הדמוקרטיה הם חייבים להגן על הערכים הליברליים, השמאלניים. למעשה יש ללמוד את ההבדל בין המושגים, ומקור הבלבול.

קמפיין הדרת הנשים להחלשת מדינת ישראל

הקמפיין לקידום הנשים בחזית אינה נובעת ממטרות טהורות של קיפוח, אלא שורשה נמצא במקום אחר לגמרי, אפילו לא בארץ.

ילודה כלכלה ועם ישראל

יש מי שטען שמשפחה יהודית בת 10 נפשות הוא אסון. כאן נראה, למה גם מבחינה כלכלית, הדבר לא עומד במבחן הביקורת

מלחמת הדעות בין יוון וישראל, באוטובוסים ובגבעות

יש לבחון את המתקפות התשקורתיות בצורה עמוקה כדי לא ליפול בפח תגובה אליהם.

2 מיליון ערכים מבולבלים

בעת כתיבת המאמר הזה, עדיין לא בוטלה התחרות, אך מסכנות המאמר נשארות אקטואליות יותר מתמיד.

הקדוש והמקודש בחברה הישראלית – קצת סדר בבלאגן

אחרי דורות של חינוך לכבוד ומסירות נפש עבור ערכים לאומים, הסרוגים עלולים לשכוח מי מסר את הערכים האלו. איך סוברים הדתיים האחרים.

המלכודת של מחאת האוהלים

האנרכיסטים שארגנו את מחאת האוהלים, לא סברו לקבל רק הטבות חברתיות אלא מטרתם היתה הרבה יותר זדונית ואכן התגשמה במדינה רבה.

למה אנגליה בוערת? מה יש לנו ללמוד?

מה יש ללמוד מהמחאות באנגליה, ברמה כלכלית וחברתית?