edited by victor
בארץ | Only Israel

בארץ (ארכיב)

איך לגשת לאנשים בעלי שיח אנטי-דתי בארץ

בבחירות האחורנות התברר שקיים הרבה כעס של ציבור רחב נגד ערכי היהודות במדינה, שרואים אותם מתנגשים עם החירות הפרטית שלהם, אחרי התבנונות בתביעתם, יש לדעת איך ניתן להסביר את עמדת ה"דתיים" שרוצים עדיין לגור ליד אחיהם החילוניים

ארץ ישראל ואירופה: שש עובדות לחישוב מסלול מחדש

בארץ ישראל חיים כשני מיליון ערבים ובדואים המקיימים מערכת יחסים מגוונת עם מדינת ישראל: בין מלחמה לאזרחות, על הנייר לפחות. ישנם את אלו שממשיכים לנסות להטיב להם בכל מחיר, על פי עקרונות אוסלו, אך לאחרונה נפתח חלון

הרבה ארצות ומעט מקרא

השבוע, בקרתי לראשונה במוזיאון ארצות המקרא. ורציתי לספר לכם, על הרושם והתובנות שיצאו לי משם. כמו בכל מקום שאני הולך, חיפשתי איך אפשר שם לפגוש את ה', ולחזק יראת שמיים. חשבתי שהמקום אכן עשוי להתאים למשימה כזאת,

כמה תובנות מפרסום "החתונה המדוברת"

יש להבין למה הציבור בישראל כל כך התרעמם מסרט החתונה המדוברת. איך ראוי להתיחס ולהגיב? מי הפיץ והכין אותו? ומה היחס הנכון לנערי הגבהות?

ההספד שלי אליך, שלום הי"ד.

למרות היותך צעיר, קיבלתי אני, השראה רבה ממך וממה שהייתה. הייתה בשבילי דוגמא לתפארת של נוער שעבורו היה שווה להילחם כל מה שנלחמנו: מסירות נפש, אהבת ה', צדקות, שמחה ורצינות גם יחד. אני קורא לזה גדלות.

צוק איתן – מה שהעם הפנים ועדיין מחכה למנהיגיו

המלחמה הזאת היתה שונה מקודמותיה. לא באחדות העם מאחרויה, לא בנחישות של החיילים לא לרחם על האויב, אלא בדברים עמוקים מאוד שנקלטו בכל חלקי העם כבר מתחילת המלחמה.

מה שלא חשבו עליו, בעסקת קבר דוד מול הוותיקן

מסירת הקומה השנייה של קבר דוד המלך לנוצרים לתפילות, נובעת מהרצון להארות טוב בעיניהם. האם יכול להיות שבמשרד ראש הממלשה, לא חשבו מספיק על ההשלכות, וזה עלול להביא בדיוק את ההיפך?

הר ציון – למכירה בחינם לוותיקן

אנשי שמאל מאמינים באמת ובתמים, לא במסיבות ביטחוניות אלא אידאליסטיות, שזה צודק לחלק את ירושלים ל-3 הדתות: הר הבית למוסלמים (בשטח, זה קרוב לזה), הר ציון לנוצרים (נסביר למה), והכותל ליהודים (איזה נדיבים!). הם חושבים שזה באמת

האיחוד האירופי נגד… עלוני השבת!

לא כולם אוהבים עלונים של שבת. אבל מה האירופאים חושבים עליהם? מסתבר שהם קולטים את החשיבות שלהם, והחליטו לתקוף את עם ישראל גם שם. למה? מה מיוחד בהם? למה להם להשקיע כסף שם? ננסה לענות על הדברים

חמש סיבות מדוע לא קיימת הסברה ישראלי

ישנם סיבות עמוקות למה אנחנו לא מסבירים את האמת שלנו. ננסה לעמוד עליהם.