edited by victor
מאי | 2012 | Only Israel

ארכיב חודשי: מאי 2012

עתיד הציונות: בין יוסף ויהודה.

מה מטרת הציונות היום, איך עם ישראל רואה את עצמו מול האומות ומה עליו לעשות בתחום. באלו שאלות אקטואליות ומחייבות נעסוק כאן.

אז מי שולט בישראל? (לא הבג"צ…)

נתניהו מצליח לעקוף את הדמוקרטיה בצורה יעילה ולנטרל את כל מנגנוניה , אך עליו דווקא לא קשה לשלוט בסופו של דבר...

המתכון הבטוח לחורבן אירופה

בעולם כולו נרקם ברית בין המוסלמים והשמאל, כגון אלו שהביאו להפלת שלטון סרקוזי בצרפת. נלמד כאן על התופעה המשונה ועל ההשלכות שלהם בארץ

מלך יהודה ושומרון

מעט אנשים במזרח התיכון חיים תחת שלטון צבאי לכל דבר, ודווקא מדובר על יהודים, במדינה יהודית. אותם אזרחים שמתגוררים מעבר לקו הירוק. נבחן כאן כל מה שמבדיל ביניהם לבין שאר האזרחים בארץ ואפילו בעולם.