edited by victor
Only Israel | מאמרים, וניתוחים הנוגעים לעם ישראל בארצו והקשור אליו | Page 17

שפסיכיאטר מוסלמי חוזר בתשובה…

על המחבל האמריקני שביצע פיגוע בבסיס צבאי בטקסס. על הקשר בין החזרה בתשובה שלו ופעולת הטרור שהוא ביצע.

פסיטבל רבין המתיישן

בלוח האירועים של מדינת ישראל. ישנם כאלו שנמדדים ע"פ הלוח העברי (חגים, חופשות בתי ספר), ויש כאלו ע"פ הלוח הלועזי (שנת מס, תחילת שנת הלימודים). אבל ישנו רק אירוע אחד שמציינים אותו פעמיים, גם בתאריך העברי וגם

למה אוהבים את צה"ל בכלל?

על "המרד השמשון" חיילים שלא רוצים כבר לגרש את אחיהם היהודים. זה הבאי אותנו לנסות לברר שוב מהו צבא ומה מביא את העם לקשר המיוחד שלו איתו.

העובדים הזרים – פרויקט העל של הקרן החדשה

ישנם במדינת ישראל מאות אלפי אנשים שהם למעשה מהגרים לכל דבר. הם לא בורחים מפוגרומים (רק 0.3% מהם) אלא באים לארץ למען רווחה כלכלית. הם מהווים פצצה דמוגראפית של ממש נגד המדינה היהודית. כרגיל קליטתם בארץ נתמכת

אובמה – חתן פרס נובל לשלום

ב"ה פרס נובל מהווה פרס למפעל חיים. קשה למצוא חתן פרס נובל שהוא צעיר מבן 50 שנה, שלא הקדיש לפחות 20 שנה למחקרו, כתיבתו או מאבקו. אלפרד נובל מייסד הפרס, ייעד את הפרס לשלום במילים אלו: "לאיש

פרשת שליט – כל הטעויות, וזה לא נגמר…

משבוע לפני החטיפה ועד היום נעשו בפשרת שליט טעויות רבות, כ"ע כל הגורמים האפשרים, אפילו משרד המשפטים והציבור הרגיש לנושא בארץ

נאום נתניהו, "שעבורו הוא נולד"

במפתיע גם השמאל וגם הימין די שבחו את נאום נתניהו באו"ם. הציבור בארץ הרגיש משהו עמוק שמאחד את כולם שם.

חשבון הנפש של בן כסיפת

למרות שהוא מודה שההתנתקות היתה טעות, משמיך בן כספית להאמין בהשליה של האיסלאם המתון שאיתו נוכל לחיות בשלום, זאת בגלל שאין בציבור האמוני מי שידע להציע אלטרנטיבה ראלית ומוסברת היטב, לאידאולוגיה הגוססת של מזרח התיכון החדש.

החתונה הקטולית שבין האסלאם ואירופה

במאמר הזה, אנחנו עוסקים ב-5 הדרכים שבהם האסלאם ממשיך לכבוש את האדמת אירופה, ללא מפרע והאם קיימת נוסחה שמסוגלת לעצור בעדם.