בארץ ישראל חיים כשני מיליון ערבים ובדואים המקיימים מערכת יחסים מגוונת עם מדינת ישראל: בין מלחמה לאזרחות, על הנייר לפחות. ישנם את אלו שממשיכים לנסות להטיב להם בכל מחיר, על פי עקרונות אוסלו, אך לאחרונה נפתח חלון