לא רק בגלל תקציבו המגוחך משרד ההסברה מחטיא את המטרה אלא בגלל אי הבנה עמוקה של שורש ההתנגדות לישראל בעולם.