אורית סטרוק Archive

אכיפת החוק, נגד מי?

במאמר הזה, מדווחים על נתוני פשיעה ערבית במדינה כנגד הקצאת משאבים למגזרים שדווקא שומרי חוק.

היאוש מהמערכת אצל הסרוגים

ישנה תופעה של יאוש אצל חתך גדול מהאנשים האידאליסטים בארץ. הם התייאשו מהאידאלים א מהיכולת להשפיע על המציאות הישראלית. אנחנו ניתן כאן מספר דוגמאות, שמראים דווקא אפשר ע"י התארגנות יעילה לקבל מעט פרות