איך ממשל אובמה משתמש באירן כדי לקבל מישראל מה שהוא רוצה.