במאמר הזה, מדווחים על נתוני פשיעה ערבית במדינה כנגד הקצאת משאבים למגזרים שדווקא שומרי חוק.