ארה"ב משחקת אותה ברוגז כפי שאמרנו שיקרה. כחלק מערכה שלמה של לחצים של "ידידה הגדולה של ישראל".