נדבר כאן על ההתקרבות בין מצרים ואיראן, ומשמעותה, בריאה איסלאמית.