איזה סוג של ספין הוא מסמך גלנט? ועל למי הוא בא לסייע מעשה?