בדואים Archive

הדרום הפרוע

בנגב, קיימים חוקים שונים מחוקי מדינת ישראל. שם המשטרה (עסוקה מדי עם המתנחלים) החליטה שהיא לא מסוגלת להתמודד עם הבדואים. והם הקימו את הממלכה שלהם. מה עושים ומה ניתן לעשות.

נישואי ערבים – יהודיות: כאצמעי כיבוש לכל דבר

במאמר הזה, נדון על תופעה שמרחבת וחוצה כל מגזרי החברה הישראלית, היא נישואי תערובת בין מוסלמים ויהודיות. מסתבר שעשרות אלפי נשים יהודיות חיות כעת בכפרים ערבים ואינם יכולות לצאת משם.