מדינה פלסטינת מהווה איום אסטראטגי על ישראל גדול מהגעין של אירן.