לא בטוח שהשרים "הימניים" שתמכו בעצירת הבינה ביו"ש היו ערים לכל התוצאות של הבחירה שלהם.