שר החינוך של ממשלת נתניהו הפתיע מאז שהתמנה מעשים, נאומים והחלטות רבות שלו ציפינו ממי שהיה נחשב ימני מאוד בליכוד.