ניתן לשפר משמעותית את תדמית ישראל בעולם, קודם כל בצמצום הנזקים היוצאים מעצמינו. זאת בלי לפגוע בדמוקראטיה