דרך האסון שפקד את יפן, ניתן ללמוד על עצמתו של עם ביחד לעם אחר, ואיפה ישראל בכל זה.