מביא כאן מספר שיטות שדרכם אפשר לכופף את דעת הקהל הישראלית.