מה עשה מכתב הרבנים? מה העמדה של כל קבוצה ולמה הוא סובר כך? ננסה לעשות סדר.