השמאל מצליח טוב בהשגת מטרתם בהפגנות השונות שהם מארגנים. מה יש ללמוד, ואיך לעצור אותם.