מסירת הקומה השנייה של קבר דוד המלך לנוצרים לתפילות, נובעת מהרצון להארות טוב בעיניהם. האם יכול להיות שבמשרד ראש הממלשה, לא חשבו מספיק על ההשלכות, וזה עלול להביא בדיוק את ההיפך?