השינאה העצמית אינה מחלה חדשה בעמינו, יש להבחין אותה ולהגיב עליה בהתהם.